Toplista Ratownictwo

   
 
  Szkolenia
 

Uchwała nr 5/Z/2010
Zarządu Okręgowego WOPR w Gorzowie Wlkp.,

z dnia 15 kwietnia 2010 roku

w sprawie realizacji szkolenia na stopnie ratownicze.

 

  Na podstawie § 55 ust. 2 i 3 Statutu Lubuskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Zarządu Okręgowego WOPR w Gorzowie Wlkp. a także Decyzji nr 1/2010 Prezesa Lubuskiego WOPR , postanawia się co następuje :


§ 1


Instruktorzy – wykładowcy i instruktorzy WOPR - członkowie

Okręgowego WOPR w Gorzowie Wlkp., będą prowadzić kursy na

stopnie :

1. ratowników WOPR :

a. młodszych ratowników WOPR w ilości – 30 godzin szkolenia.

b. ratowników WOPR w ilości - 40 godzin szkolenia.

2. ratowników wodnych :

a. ratowników wodnych pływalni w ilości 10 godzin szkolenia

b. ratowników wodnych śródlądowych w ilości 20 godzin szkolenia.

§ 2

Opłaty za kursy wynoszą odpowiednio :

1. ratownicy WOPR :

a. młodszy ratownik WOPR – 360 zł. za osobę

b. ratownik WOPR - 500 zł. za osobę / w tym identyfikator/

2. ratownicy wodni :

a. ratownik wodny pływalni - 250 zł. za osobę / w tym identyfikator /

b. ratownik wodny śródlądowy – 350zł.za osobę / w tym identyfikator/

§ 3

1. Prezes Okręgowego WOPR Gorzowie Wlkp. powołuje komisje egzaminacyjne na stopnie :

a. młodszego ratownika

b. ratownika WOPR

2. Zastępca Prezesa Lubuskiego WOPR urzędujący w Gorzowie Wlkp. powołuje komisje egzaminacyjne na stopnie :

a. ratownik wodny pływalni

b. ratownik wodny śródlądowy

§ 4

  Opłaty dla instruktorów prowadzących szkolenie jak i egzaminy       stanowi

załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Reklama
 
POGODA W LUBNIEWICACH
 

TELEFONY ALARMOWE
 
PŁYTKA WYOBRAŹNIA
 


 
TOPLISTA - RANKING STRON WWW
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 30422 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=