Toplista Ratownictwo

   
 
  KPP

                                            KURS KPP 2013

Zarząd Okręgowy WOPR jest organizatorem szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, kurs ten jest niezbędny do uzyskania kwalifikacji ratownika wodnego i podjęcia pracy w podstawowym zespole ratowniczym na kąpielisku lub pływalni. Szkolenie trwające 66 godzin odbędzie się w dniach 2-3, 9-10, 16-17 marca w Kostrzynie n/O . Zapisy w dalszej części artykułu.

Szkolenie trwa 66-godzin, muszą je przechodzić ratownicy (niezależnie od posiadanego stopnia WOPR,) jeżeli chcą pracować w charakterze ratownika na kąpielisku lub pływalni. Szkolenie odbędzie się w Kostrzynie n/O w dniach 2-3, 9-10, 16-17 marca 2013r. Koszt szkolenia wraz z egzaminem wynosi 700zł.

Osoby którym kończy się ważność zaświadczenia o KPP mogą podejść do samego egzaminu (6.04.2013 koszt 200zł) lub wziąć udział w szkoleniu przygotowującym do egzaminu. Koszt szkolenia wynosi 400zł. (informacje pod tel. 504-013-476)
Celem szkolenia jest przygotowanie ratowników WOPR do zdania egzaminu państwowego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskanie tytułu ratownika zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym .

 Organizatorem szkolenia jest Zarząd Okręgowy WOPR w Gorzowie Wlkp.

1. Organizacja szkolenia:


- szkolenie odbywa się w trybie stacjonarnym

- liczba godzin szkoleniowych: 66

- egzamin – 6.04.2013r.

 2. Kadra kursu :

- Kadra medyczna powołana przez organizatora kursu.

 Liczba kursantów na jednego instruktora – 6

 3. Uczestnicy szkolenia:

- ratownicy i członkowie WOPR oraz osoby współpracujący z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

4. Wymagania formalne


- ukończone 18 lat,

- ważna legitymacja członka WOPR,

- przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, na adres: okregowywopr.gorzow@wp.pl

- przesłanie kserokopii legitymacji ratowniczej a dokładnie strony ze zdjęciem i datą wystawienia legitymacji oraz strony ze stopniem Młodszego Ratownika WOPR (dot. ratowników)


 5. Wyposażenie indywidualne;

- Dres oraz miękkie obuwie sportowe do ćwiczeń praktycznych


 6. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich zajęć uczestnik szkolenia zostaje dopuszczony do egzaminu teoretycznego. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczestnik zostaje dopuszczony do egzaminu praktycznego.


 7. Po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu ratownika zgodne z załącznikiem do rozporządzenia. Zaświadczenie jest ważne trzy lata.


8. Termin szkolenia:

02.03.2013 godz. 8.00-18.30

03.03.2013 godz. 8.00-20.00

09.03.2013 godz. 900-2000

10.03.2013 godz. 800-2030

16.03.2013 godz. 900-2100

17.03.2013 godz. 800-2030

 9. Zgłoszenia:

Zgłoszenia drogą mailową poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres:okregowywopr.gorzow@wp.pl

 10. Koszt szkolenia

Koszt szkolenia, materiałów szkoleniowych, sprzętu szkoleniowego, kadry dydaktycznej oraz egzaminu państwowego wynosi:

• 700,00 zł na osobę płatne przelewem do 3 dnia przed rozpoczęciem szkolenia

Opłat należy dokonywać na rachunek nr 22 1240 3549 1111 0000 4431 0895 Bank Pekao Zarząd Okręgowy WOPR w Gorzowie Wlkp. z dopiskiem KKP lub recertyfikacja lub egzamin.

 11. Wystawianie rachunków

ZO WOPR w Gorzowie Wlkp. nie będący płatnikiem podatku VAT wystawia rachunki - na podmiot/osobę który dokonał przelewu.

 12. Miejsce szkolenia

Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych ul. Fabryczna 5

13. Ilość miejsc 

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat na konto.
 
14. Pytania obowiązujące na egzamin Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Zestaw 201 pytań testowych obowiązujących podczas egzaminu teoretycznego z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy można pobrać ze strony Centrum Egzaminów Lekarskich w Łodzi - kliknij tutaj

 ORGANIZATORZY SZKOLENIA ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO NIE PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE OSÓB, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WARUNKÓW FORMALNYCH

 
 
Reklama
 
POGODA W LUBNIEWICACH
 

TELEFONY ALARMOWE
 
PŁYTKA WYOBRAŹNIA
 


 
TOPLISTA - RANKING STRON WWW
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 30551 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=