Toplista Ratownictwo

   
 
  Opłat i zasady korzystania z jednostek pływających

Zarządzenie nr 56

Burmistrza Lubniewic

z dnia 30.12.2008

 

w sprawie: ustalenia opłat i zasad korzystania jednostek pływających z jeziora Lubiąż

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Lubniewic zarządza co następuje:

zarządza się co następuje:

§ 1

1.      Wprowadza się roczne opłaty za rekreacyjne korzystanie z jednostek pływających na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach dzierżawionym od ANRSP Oddział Gorzów, administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach obowiązujące w 2009 roku:

1)            ponton                                                          - 15 zł

2)            rower wodny                                                 - 20 zł

3)            kajak                                                             - 15 zł

4)            łódź żaglowa do 7 metrów długości                    - 25 zł

5)            łódź żaglowa powyżej 7 metrów długości            - 50 zł

6)            łódź wiosłowa                                                 - 20 zł

7)            łódź z napędem elektrycznym                            - 30 zł

8)            łódź z napędem spalinowym                                          

a)            do 5 koni mechanicznych                                  - 50 zł

b)            do 25 koni mechanicznych                               - 250 zł

c)            do 50 koni mechanicznych                                - 500 zł

d)            do 100 koni mechanicznych                              - 750 zł

e)            do 200 koni mechanicznych                              - 1000 zł

f)             powyżej 200 koni mechanicznych                      - 1500 zł

9)            inne jednostki pływające                                   - 15 zł
 

Mieszkańcy Gminy Lubniewic posiadający jednostki pływające i nie prowadzący przy ich pomocy działalności gospodarczej uiszczają opłatę w wysokości 10% stawki podstawowej określonej w pkt 1.
Wprowadza się całkowity zakaz cumowania jednostek pływających w porze od zmierzchu do świtu poza portem macierzystym.
Wprowadza się całkowity zakaz pływania skuterami wodnymi.
Wprowadza się całkowity zakaz pływania łodziami z silnikiem spalinowym bez sprawnego katalizatora.
Zezwala się na pływanie łodziami z silnikiem spalinowym do 5 koni mechanicznych w celu amatorskiego połowu ryb od świtu do zmierzchu oraz godzinę przed i po.
Zezwala się na pływanie łodziami z silnikiem spalinowym w celach turystycznych od 14.00 do 18.00.

§ 2

Opłaty, o których mowa w § 1 należy uiszczać w: Kasie Urzędu Miejskiego, Kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz u Gospodarza jeziora.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa Urzędu Miejskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 
Reklama
 
POGODA W LUBNIEWICACH
 

TELEFONY ALARMOWE
 
PŁYTKA WYOBRAŹNIA
 


 
TOPLISTA - RANKING STRON WWW
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 30423 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=