Toplista Ratownictwo

   
 
  Strona startowa

 10 luty 2015 r. - rekrutacja zakończona:)

Informujemy,

że na przełomie lutego i marca 2015 roku WOPR OP w Sulęcinie z siedzibą w Lubniewicach organizuje kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia na adres e-mail woprlubniewice@o2.pl  lub tel. 695516331 (sekretarz WOPR OP). Gwarancją uczestnictwa w kursie jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł do dnia 10 lutego 2015 r. u Prezesa bądź Sekretarza.  


OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
z dnia 10 stycznia 2015 roku
w sprawie uprawnień ratowniczych uzyskiwanych w Wodnym Ochotniczym
Pogotowiu Ratunkowym przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011
roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U.
208 poz. 1240)
W związku z zapisami art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 208 poz. 1240) o
zachowaniu uprawnień ratownika z zakresu ratownictwa wodnego uzyskanych przed
wejściem w życie ustawy, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wyjaśnia:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie szczegółowego
zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych
oraz wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym (Dz.
U. 1997 Nr 47, poz. 303)
oraz zastępujące je
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 12
listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień
specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez
inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń
przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji
ratowniczej (Dz. U. 2002 Nr 193 poz. 1624)
określały Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako specjalistyczną organizacją
ratowniczą uprawnioną do nadawania stopni ratowniczych oraz określania uprawnień
do podejmowania działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji
Na podstawie powyższych przepisów WOPR do dnia 31. Grudnia 2011 roku nadawało
stopnie ratownicze i określało uprawnienia do podejmowania działań ratowniczych, które
ustawa zachowuje, uzyskane w okresach:
do 31 grudnia 1999 roku:
1. MŁODSZY RATOWNIK WODNY
− może pracować pod nadzorem ratownika starszego
stopniem (przy czym liczba zatrudnionych młodszych ratowników
wodnych nie może przekraczać połowy stanu zatrudnionych ratowników)
2. RATOWNIK WODNY
− może samodzielnie pracować
3. STARSZY RATOWNIK WODNY
− może samodzielnie pracować
− może pełnić funkcję kierownika zespołów ratowników
od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2009 roku1
:
1. MŁODSZY RATOWNIK WOPR
 
1
Uchwała nr 1/11/99 Prezydium Zarządu Głównego WOPR z dnia 10 grudnia 1999 roku w sprawie stopni
ratowników i instruktorów WOPR− może pracować pod nadzorem ratownika starszego
stopniem (przy czym liczba zatrudnionych młodszych ratowników
wodnych nie może przekraczać połowy stanu zatrudnionych ratowników
WOPR i ratowników wodnych)
2. RATOWNIK WOPR
− może samodzielnie pracować
3. STARSZY RATOWNIK WOPR
− może samodzielnie pracować
− może pełnić funkcję kierownika zespołów ratowników
WOPR
od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku2
:
1. MŁODSZY RATOWNIK WOPR
− może pracować pod nadzorem ratownika starszego
stopniem
2. RATOWNIK WOPR
− może samodzielnie pracować.
3. STARSZY RATOWNIK WOPR
− może samodzielnie pracować
− może pełnić funkcję kierownika zespołów ratowników
WOPR
4. RATOWNIK WODNY PŁYWALNI
− może samodzielnie pracować
− może pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników w
parkach wodnych i pływalniach.
5. RATOWNIK WODNY ŚRÓDLĄDOWY
− może samodzielnie pracować
− może pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników na
kąpieliskach i otwartych wodach śródlądowych.
6. RATOWNIK WODNY MORSKI
− może samodzielnie pracować
− może pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników na
kąpieliskach oraz przybrzeżnych i wewnętrznych
wodach morskich.
od 1 stycznia 2010 roku do 31 stycznia 2011 roku:3
1. MŁODSZY RATOWNIK WOPR
− nie może pracować w charakterze ratownika (może pełnić
dyżury społeczne pod nadzorem ratownika starszego stopniem)
2. RATOWNIK WOPR
 
2
Uchwała Nr 1/5/2008 Prezydium Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 6
grudnia 2008 roku w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR
3
Uchwała Nr 5/6/09 Prezydium Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 5
grudnia 2009 roku w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR− może pracować pod nadzorem ratownika starszego
stopniem.
3. RATOWNIK WODNY PŁYWALNI
− może samodzielnie pracować
− może pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników w
parkach wodnych i pływalniach.
4. RATOWNIK WODNY ŚRÓDLĄDOWY
− może samodzielnie pracować
− może pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników na
śródlądowych kąpieliskach i obszarach wodnych.
5. RATOWNIK WODNY MORSKI
− może samodzielnie pracować
− może pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników na
kąpieliskach morskich oraz przybrzeżnych i
wewnętrznych wodach morskich.
6. STARSZY RATOWNIK WODNY
− może samodzielnie pracować
− może pełnić funkcję kierownika zespołów ratowników
Dokumentem potwierdzającym uzyskanie powyższych uprawnień jest wpis w Legitymacji
WOPR. W wypadku niejasności prosimy o kontakt z właściwymi jednostkami
wojewódzkimi WOPR (wykaz na stronie zgwopr.pl). 
Tabela do owiadczenia na stronie www.zgwopr.pl


 

Informujemy, że od dnia 24 lipca OP WOPR jest w strukturach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

 
POGODA W LUBNIEWICACH
 

TELEFONY ALARMOWE
 
PŁYTKA WYOBRAŹNIA
 


 
TOPLISTA - RANKING STRON WWW
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 33892 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja